Ανοικτά 24h/7  |    Delivery 08:00-01:00
Παραγγελίες     27420 20690 – 20691

“ΤΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΜΑΣ” SALAD FARM ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ #4

60% ICEBERG

30% ΓΑΛΛΙΚΗ

10% ΚΑΡΟΤΟ

2,20