Ανοικτά 24h/7  |    Delivery 08:00-01:00
Παραγγελίες     27420 20690 – 20691

“ΤΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΜΑΣ” SALAD FARM ΣΑΛΑΤΑ RED #6

60% ΜΑΡΟΥΛΙ

30% ΛΟΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗ

10% ΡΑΝΤΙΤΣΙΟ

2,20