Ανοικτά 24h/7  |    Delivery 08:00-01:00
Παραγγελίες     27420 20690 – 20691

“ΤΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΜΑΣ” SALAD FARM ΣΑΛΑΤΑ ΜΙΣΤΑ #5

30% ΜΑΡΟΥΛΙ

45% ICEBERG

10% ΡΑΝΤΙΤΣΙΟ

15% ΛΟΛΑ ΠΡΑΣΙΝΗ

2,20