Ανοικτά 24h/7  |    Delivery 08:00-01:00
Παραγγελίες     27420 20690 – 20691

“ΤΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΜΑΣ” ΠΑΤΑΤΕΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙ

 

0,637,50