Ανοικτά 24h/7  |    Delivery 08:00-01:00
Παραγγελίες     27420 20690 – 20691

“ΤΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΜΑΣ” ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΜΙΣΟ (ΠΕΡΙΠΟΥ 5KG ΜΕ 6.5KG)

4,005,20