Ανοικτά 24h/7  |    Delivery 08:00-01:00
Παραγγελίες     27420 20690 – 20691

“ΤΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΣ” ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΜΑΣ (ΛΑΠΑ) ΑΠΑΧΟΣ

ΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΙΝΑΙ ΝΤΟΠΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12 ΜΗΝΩΝ

2,1351,00