Ανοικτά 24h/7  |    Delivery 08:00-01:00
Παραγγελίες     27420 20690 – 20691

“ΤΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΣ” ΧΟΙΡΙΝΗ ΠΑΝΣΕΤΑ

ΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΤΟΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1,7341,40